Wytyczne ESPGHAN i NASPGHAN 2014*

Leczenie zaparcia u dzieci zgodne z wytycznymi ESPGHAN i NASPGHAN 20141

Dicopeg Junior jest bezpiecznym preparatem leczniczym dla dzieci już od 6 miesiąca życia. Jest polecany w przypadku przewlekłego zaparcia oraz sporadycznego zaburzenia pracy jelit. Dicopeg Junior działa zgodne z wytycznymi ESPGHAN i NASPGHAN 2014. Przed podaniem należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku zaparć u dzieci w pierwszej kolejności powinno zastosować się preparat, który zawiera makrogol w dawce 1-1,5g/kg m c. Taką dawkę należy stosować przez 3-6 dni. Następnie w leczeniu podtrzymującym, preparat z makrogolem powinien być stosowany w obniżonej dawce 0,4 g/kg m c. Pełne leczenie powinno trwać co najmniej 2 miesiące.

  • PEG 3350 (makrogol) powinien być preparatem pierwszego wyboru
    u dzieci z zaparciem.2


*Europejskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN); Północnoamerykańskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (NASPGHAN)

2. PEG 3350 (Transipeg) versus lactulose in the treatment of childhood functional constipation: a double blind, randomised, controlled, multicentre trial W. Voskuijl, F. de Lorijn, W. Verwijs, P. Hogeman, J. Heijmans, W. Mäkel, J. Taminiau, M. Benninga Gut, 2004; 53: 1590-159.